Jdi na obsah Jdi na menu
 


(5)

10. 3. 2008

Požadavky na příspěvky

Příspěvek musí korespondovat s některou ze čtyř tématických sekcí konference. Návrh příspěvku pošlete nejpozději do 21.4. vedoucímu příslušné sekce. Návrh musí obsahovat název příspěvku, typ a krátký abstrakt (50-100 slov).


Do odborných sekcí jsou vítány následující typy příspěvků:

Teoretická studie. Prezentace výsledků výzkumu nebo odborného problému relevantního pro některé z témat sekcí. Maximální délka je 20 minut.

Případová studie. Prezentace vybraného projektu zpracovaného inovativním způsobem metodikou odpovídající zaměření sekce. Příspěvek by měl obsahovat odkazy na související teorii. Maximální délka je 20 minut.

Outdoorová dílna. Ukázka metodicky inovativního programu v přírodě, relevantního k některé ze sekcí konference. Příspěvek by měl obsahovat praktickou ukázku a rozbor použité metodiky. K dispozici je krajina s lesem, loukou, rybníkem i skalami. Maximální délka je 90 minut včetně časů na přesun.

Indoorová dílna. Ukázka metodicky inovativního programu vhodného do interiérového prostředí, relevantního k některé ze sekcí konference. Příspěvek by měl obsahovat praktickou ukázku a rozbor použité metodiky. Maximální délka je 90 minut.

Poster. Poster by měl prezentovat činnost organizace, aktivní v oblasti volného času či vzdělávání pedagogů volného času. Měl by podat základní informace o vybraném odborném přístupu, který organizace v této oblasti rozvíjí.

Film. Prezentace inovativně zajímavé činnosti organizace, která souvisí s některou ze sekcí akce. Součástí může být krátký prezentační úvod. Maximální délka je 20 minut.


Vítány jsou příspěvky všech organizací, aktivních v oblasti volného času. Velmi vítány jsou také příspěvky studentů vysokých škol, které jsou členy Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času.


Schvalování příspěvků:

Vhodnost zařazení příspěvků bude nejprve posouzena garantem příslušné sekce, který může navrhnout autorovi dílčí změny, případně rozhodnout o nezařazení příspěvku.

Všechny příspěvky budou dále recenzovány vědeckým výborem konference, který schvaluje jejich zařazení do programu.

Autoři příspěvků budou dále vybídnuti k zaslání textů na konferenční CD-ROM. V den zahájení konference pak dostanou ke svým textům připomínky a návrhy na případné úpravy.

Prvním výstupem z konference bude CD-ROM, který bude obsahovat všechny přijaté příspěvky, fotografie a další dokumentaci.

Vybrané recenzované texty pak budou zpracovány do monografie Metodologická paradigmata pedagogiky volného času, která bude zpracována na podzim.

 

Pokyny pro psaní příspěvků do sborníku 

Maximální rozsah příspěvku: 5 stran

Jazyk příspěvku: Český, slovenský, anglický

Formát: doc, rtf

Písmo: Times New Roman, velikost 12 (kromě názvu příspěvku), řádkování jednoduché

Okraje: 30 mm ze všech stran

Struktura příspěvku: 

  • Název příspěvku (tučné písmo, velikost 14)
  • Jména a pracoviště autorů (bez titulů)
  • Kontaktní (pracovní) adresa, e-mail (kursíva)
  • Název a abstrakt příspěvku v anglickém jazyce (cca 3-5 řádků)
  • Text příspěvku.
  • Citace uvádějte ve shodě s ISO 690.
  • Bibliografie

 

Pokyny k přípravě prezentace

Délka příspěvku: 20 minut včetně prostoru na dotazy (90 minut pro workshopy)

Jazyk příspěvku: Český, slovenský, anglický

Formát: Powerpoint nebo kompatibilní, animace spustitelná v běžných aplikacích typu Windows Media Player